Listopad 2009

Týden 31

30. listopadu 2009 v 16:55 | LusyPCD |  Statistiky

23.11. 2009 - 29.11. 2009

Pondeli: 3
Utery: 5
Streda: 6
Ctvrtek: 2
Patek: 2
Sobota: 5
Nedele: 5

Celkem: 28

Týden 30

23. listopadu 2009 v 20:07 | LusyPCD |  Statistiky

16.11. 2009 - 22.11. 2009

Pondeli: 4
Utery: 5
Streda: 6
Ctvrtek: 4
Patek: 6
Sobota: 8
Nedele: 10

Celkem: 43

Týden 29

16. listopadu 2009 v 19:11 | LusyPCD |  Statistiky

9.11. 2009 - 15.11. 2009

Pondeli: 3
Utery: 3
Streda: 4
Ctvrtek: 4
Patek: 3
Sobota: 4
Nedele: 5

Celkem: 26

Týden 28

9. listopadu 2009 v 22:02 | LusyPCD |  Statistiky

2.11. 2009 - 8.11. 2009

Pondeli: 4
Utery: 5
Streda: 2
Ctvrtek: 3
Patek: 3
Sobota: 7
Nedele: 4

Celkem: 28

Týden 27

2. listopadu 2009 v 16:34 | LusyPCD |  Statistiky

26.10. 2009 - 1.11. 2009

Pondeli: 1
Utery: 2
Streda: 3
Ctvrtek: 10
Patek: 4
Sobota: 6
Nedele: 7

Celkem: 33